Heb ik een verwijzing nodig als ik hulp wil van MWW?

Nee, voor hulp door MWW is geen verwijzing nodig. Je kunt kosteloos contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Waarvoor kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?

Een cliëntondersteuner van MWW ondersteunt onder andere bij het aanvragen van betaalde zorg bij de gemeente. Of het verwoorden of toelichten van een bepaalde vraag die je hebt. Daarnaast bieden we ook ondersteuning wanneer je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt. Onze cliëntondersteuner is altijd objectief en denkt mee in jouw belang als cliënt.

Hoe kan ik bij MWW solliciteren?

Lijkt het je leuk om als maatschappelijk werker, cliëntondersteuner of sociaal raadsman/vrouw te werken bij MWW? Of wil je graag stage lopen? Dan kun je solliciteren via de website van Zorgstroom: www.werkenbijzorgstroom.nl.

Hoe dien ik een klacht in?

Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld? Bespreek dit dan met een medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het teammanagement van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?

U stuurt een brief aan de Klachtencommissie Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH Middelburg.
U krijgt een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie onderzoekt eerst of er bemiddeld kan worden. Er volgt een zitting van de commissie waar u uw klacht mondeling kunt toelichten. De commissie zal binnen 4 tot 7 weken uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht te weten welke gegevens er van u worden genoteerd en waarom. Daarmee heeft u het recht uw dossier in te zien. Als u vindt dat er foutieve gegevens in staan, kunt u dit ter discussie stellen. U kunt een verzoek tot inzage in uw dossier per mail aanvragen via info@mww.nl.

Wat wordt er met mijn informatie gedaan?

De medewerker van MWW noteert jouw gegevens en informatie over de gesprekken in een dossier. Zo kunnen we beoordelen of onze werkwijze aansluit op jouw hulpvraag. Op deze manier is het ook mogelijk om een andere medewerker in te laten vallen, bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast verstrekken we bepaalde informatie uit het dossier aan de gemeente. Hierbij gaat het om anonieme cijfers van alle cliënten samen. Er komen geen namen of adressen in voor.

Hoe gaat MWW om met privacy?

MWW werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat hoe we als organisatie om moeten gaan met jouw privacy, zoals informatie over jou in je dossier, toestemming, en klachten. We behandelen alle gesprekken die je met ons voert vertrouwelijk. Wanneer het belangrijk is om informatie te delen met anderen, bespreken wij dit eerst met jou. We delen alleen informatie zonder dat dit met jou besproken is wanneer dit in het belang is van jouw veiligheid of de veiligheid van de mensen om jou heen. In dat geval handelen we volgens de richtlijnen die zijn afgesproken in het Zeeuwse handelingskader gegevensdelen. Hierover lees je meer in ons privacyreglement.

Hoe werkt MWW aan kwaliteit?

Voor MWW is de kwaliteit van de hulp die we bieden erg belangrijk. Daarom volgen al onze medewerkers volgens de beroepscode voor maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Dit betekent dat zij werken volgens de richtlijnen voor hun beroep. Onze medewerkers houden hun deskundigheid op peil door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast volgen zij intervisie en bespreken zij de inhoud van het werk met elkaar.

Wat kan ik verwachten van het eerste contact?

Tijdens het eerste contact luistert een maatschappelijk werker naar de vragen die je hebt. Samen met jou kijken we naar wat voor ondersteuning nodig is en waar je behoefte aan hebt. Vervolgens spreken we af hoe we dit gaan oppakken.