Zoeken

MWW werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat hoe we als organisatie om moeten gaan met jouw privacy, zoals informatie over jou in je dossier, toestemming, en klachten. We behandelen alle gesprekken die je met ons voert vertrouwelijk. Wanneer het belangrijk is om informatie te delen met anderen, bespreken wij dit eerst met jou. We delen alleen informatie zonder dat dit met jou besproken is wanneer dit in het belang is van jouw veiligheid of de veiligheid van de mensen om jou heen. In dat geval handelen we volgens de richtlijnen die zijn afgesproken in het Zeeuwse handelingskader gegevensdelen. Hierover lees je meer in ons privacyreglement.