Zoeken

Onze samenleving is complex. Dit is voor veel mensen de aanleiding waardoor zij het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Juist die complexiteit vraagt om een integrale aanpak van de hulpverlening. De inzet van mensen en middelen van partijen rondom de cliënt is noodzakelijk om mensen te helpen.

Samenwerkingspartner

MWW is actief als samenwerkingspartner in allerlei leefdomeinen. Ons werk maakt deel uit van het werk van anderen. We kunnen in onze hulpverlening niet zonder samenwerking met ketenpartners en lokale voorzieningen. We maken daarom ook deel uit van diverse samenwerkingsinitiatieven of we haken aan bij initiatieven op het gebied van veiligheid, schuldhulpverlening of jongeren.