Zoeken

U heeft het recht te weten welke gegevens er van u worden genoteerd en waarom. Daarmee heeft u het recht uw dossier in te zien of op te vragen. Als u vindt dat er foutieve gegevens in staan, kunt u dit ter discussie stellen. U kunt een verzoek tot inzage of opvragen van uw dossier per mail of schriftelijk indienen bij MWW. Wanneer u uw dossier opvraagt ontvangt u binnen 6 weken een uitnodiging om het schriftelijke dossier op te komen halen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.