Zoeken

Steeds meer mensen hebben moeite om met hun inkomen rond te komen en bouwen hierdoor schulden op. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening voor de inwoners uit de gemeente. Schuldhulpverlening is gericht op preventie, inkomensverbetering, gedragsbeheersing en nazorg. MWW verleent deze hulp samen met onder andere Orionis Walcheren. Door samen te werken met verschillende partners helpen we onze cliënten door het geven van informatie en advies en het bieden van ondersteuning.

Moedige Mensen & Walcherse Dialoog

Moedige Mensen is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en de Rabobank. Dit samenwerkingsproject richt zich op schuldhulpverlening en armoedeproblematiek. Moedige Mensen is uitgerold in vijftien arbeidsmarktregio’s door heel Nederland. Zo is in Zeeland de Walcherse Dialoog ontstaan. Samen met de Rabobank, Orionis, ViaZorg en verschillende gemeenten is MWW betrokken bij dit netwerk. De Walcherse Dialoog organiseert onder andere activiteiten en richt zich op werkgevers en schulden bij jongeren.