Zoeken

We zijn ervan overtuigd dat een cliënt het best geholpen is wanneer maatschappelijke dienstverleners en zorg- en hulpverleners goed samenwerken. Zo geven we de cliënt de ruimte om zijn of haar sterke kanten te (her)vinden en in te zetten. Dit doen we waar mogelijk met het netwerk van de cliënt. MWW zet de eigen kracht van de cliënt, het netwerk en onze partners in en legt de juiste verbindingen. Wanneer er sprake is van chronische stress bij een cliënt, bijvoorbeeld ten gevolge van financiële problematiek, dan vinden we het belangrijk om geen stress toe te voegen in de hulpverlening. In plaats daarvan bieden we steunende interactie. Indien nodig kan tijdelijk de regie worden overgenomen.