Zoeken

Bespreek de problemen met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Lopen de problemen op je werk zo hoog op, dat je ontslagen dreigt te worden? Vraag dan advies bij het Juridisch Loket of ons Sociaal raadsliedenwerk. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kun je daar een beroep op doen.