Zoeken

Durf je niet meer naar school, word je gepest of zijn er andere problemen? Maak het bespreekbaar met je ouders, vrienden, leerkracht of mentor. Kom je er niet uit of durf je het niet te bespreken? Vraag dan de schoolmaatschappelijk werker om hulp.