Zoeken

Voor individuele begeleiding in de thuissituatie kun je vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) terecht bijĀ Porthos. Heb je vragen over wonen in een woonvoorziening? Neem dan contact op met hetĀ Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Om te beoordelen welke vorm van begeleid wonen passend is, kun je contact opnemen met Maatschappelijk Werk Walcheren.