Zoeken

Bij belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een (licht) verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of psychiatrische problemen, kan begeleiding nodig zijn bij de dingen die je doet. Voor individuele begeleiding moet je een WMO-aanvraag indienen. Hiervoor kun je terecht bij Porthos. Porthos richt zich op het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.