Zoeken

Bij belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg vanĀ een (licht) verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of psychiatrische problemen, kan begeleiding nodig zijn bij de dingen die je doet. Voor individuele begeleiding moet je een WMO-aanvraag indienen. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente waar je woont.