Zoeken

Beschermd wonen is een mogelijkheid voor mensen met psychiatrische problemen, mensen met NAH en soms ook mensen met een verlaagd IQ, die niet zelfstandig kunnen wonen en niet in aanmerking komen voor een voorziening uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat zij te maken hebben met psychoses, verslavingen, ADHD of autisme. Beschermd wonen is een Wmo-aanvraag. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente waar je woont.