Zoeken

Een beschikking is een officieel besluit van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld over je uitkering of toeslagen. Ben je het niet eens met een beschikking? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op voor ondersteuning via het Sociaal raadsliedenwerk.