Zoeken

Bezwaarschrift indienen

Ben je het niet eens met een beslissing van de overheid? Dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doe je met een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin je vermeldt waarom je het niet eens bent met het besluit van een overheidsinstantie. Een bezwaarschrift indienen kan online, wanneer de overheidsinstantie gebruikmaakt van een digitaal loket. Is dit niet het geval? Dan kun je schriftelijk bezwaar maken. In een bezwaarschrift is het belangrijk om je standpunten goed te verwoorden. Daarnaast moet een bezwaarschrift aan bepaalde eisen voldoen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift? Neem dan contact met ons op voor ondersteuning van onze sociaal raadslieden.

Beroep

Heb je het besluit op je bezwaarschrift ontvangen en ben je het hier niet mee eens? Dan kun je beroep instellen bij de rechter.