Zoeken

Blijf van m’n Lijf, ook wel Veilige Opvang genoemd, is bedoeld voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn. Zit je zelf in zo’n situatie, bijvoorbeeld door huiselijk– of seksueel geweld, vrouwenhandel of gedwongen prostitutie? Bekijk dan de mogelijkheden van Veilige Opvang via Emergis.