Zoeken

Heb je langdurige, intensieve zorg nodig? Dan heb je misschien recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je hier recht op hebt. Meer informatie hierover vind je op de website van het CIZ.