Zoeken

Een curator beslist onder andere over het geld en de verzorging, verpleging of behandeling van iemand die onder curatele staat. Je staat onder curatele, wanneer je zelf niet kunt beslissen over je financiën. Bij curatele volstaan beschermingsbewind en mentorschap niet.