Zoeken

Voor volwassenen is het vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk om dagbesteding aan te vragen. Dit zijn activiteiten om de dag op een nuttige en leuke manier door te brengen. Op de website www.informatielangdurigezorg.nl vind je meer informatie over wanneer dagbesteding mogelijk is. Wil je dagbesteding aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waar je woont.