Zoeken

Ben je ontslagen of zit je door ziekte thuis en moet je rondkomen van een uitkering? Dan heeft dit ook voor je huisdieren gevolgen. Wanneer je geen geld meer hebt om je huisdieren te onderhouden, kun je de Dierenvoedselbank Walcheren inschakelen.