Zoeken

U heeft het recht te weten welke gegevens er van u worden genoteerd en waarom. U heeft het recht uw dossier in te zien. Als u vindt dat er foutieve gegevens in staan, kunt u dit ter discussie stellen. U kunt een verzoek  tot inzage in uw dossier per mail aanvragen.

Wilt u hier meer over weten?
U kunt dit lezen in ons privacyreglement.