Zoeken

Soms is er sprake van complexe problematiek. Dat wil zeggen dat er meerdere hulpvragen tegelijkertijd spelen. In dat geval is het zinvol om een familienetwerkberaad te organiseren. Hierbij komen alle betrokken partijen samen om een plan te maken om de situatie te verbeteren. Wil je een familienetwerkberaad organiseren? Neem dan contact op met Maatschappelijk Werk Walcheren of met de gemeente waar je woont.