Zoeken

Heb je een laag inkomen? Dan heb je vaak geen geld voor sportieve en culturele activiteiten of onderwijs. Bij Orionis kun je een financiële bijdrage ontvangen uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs. Meer informatie hierover vind je op de website van Orionis. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze financiële bijdrage? De Formulierenbrigade van Maatschappelijk Werk Walcheren kan je hierbij helpen.