Zoeken

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen helpt om op eigen kracht hun leven weer op te pakken. Je kunt bijvoorbeeld bij Humanitas terecht als je eenzaam bent en moeite hebt met het leggen van sociale contacten, voor het omgaan met rouw en verlies, vragen over opvoeden en ouderschap of hulp tijdens en na gevangenschap. Op de website van Humanitas lees je waarvoor de vrijwilligers van Humanitas Zeeland zich in jouw regio inzetten.