Zoeken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verblijfsaanvragen in Nederland, bijvoorbeeld van mensen die in Nederland willen wonen en een verblijfsvergunning willen aanvragen. Bij de IND kun je ook terecht voor gezinshereniging.