Zoeken

Als je in Nederland komt wonen, is het fijn om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dit wordt inburgeren genoemd. Het kan zijn dat je verplicht moet inburgeren. Maar ook vrijwillig inburgeren is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen. In sommige gevallen heb je recht op een ontheffing van de inburgeringsplicht. Meer informatie over inburgeren vind je op www.inburgeren.nl.