Zoeken

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit wordt een indicatie genoemd. Heb je zorg aangevraagd vanuit de Wlz en heb je een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen? Op www.ciz.nl lees je wat dit betekent en hoe je de zorg kunt regelen.