Zoeken

Wanneer de gemeente wil onderzoeken welke zorg er nodig is vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wordt er een keukentafelgesprek ingepland. Dit is het eerste gesprek met de gemeente bij jou thuis. Vind je het fijn om tijdens dit gesprek ondersteuning te krijgen? Een cliëntondersteuner van Maatschappelijk Werk Walcheren kan je hierbij helpen.