Zoeken

Ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen recht hebben op kinderbijslag. Met kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de opvoeding en verzorging van kinderen in Nederland. De kinderbijslag ontvang je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB vind je meer informatie over wanneer je recht hebt op kinderbijslag en hoe je kinderbijslag kunt aanvragen.