Zoeken

Naast kinderbijslag kun je als ouders ook een bijdrage ontvangen voor de kosten van jullie kinderen tot 18 jaar: kindgebonden budget. Op de website van de Belastingdienst vind je de voorwaarden waaraan je als ouders moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Ook kun je via de Belastingdienst kindgebonden budget aanvragen.