Zoeken

Hoe dien ik een klacht in?

Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of cliëntondersteuner. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het teammanagement van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom of uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U stuurt een brief aan de Klachtencommissie Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH Middelburg. U krijgt een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie onderzoekt eerst of er bemiddeld kan worden. Er volgt een zitting van de commissie waar u uw klacht mondeling kunt toelichten. De commissie zal binnen 4 tot 7 weken uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.