Zoeken

Hoe dien ik een klacht in?

Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of cliëntondersteuner. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het teammanagement van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. De Raad van Bestuur zal uw klacht in behandeling nemen en een uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.