Zoeken

Heb je een ziekte of een beperking of zit je in een moeilijke periode? Dan kon je voorheen ondersteuning krijgen van Porthos.
De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de taken van Porthos overgenomen per 1 januari 2020. Inwoners van Walcheren kunnen ondersteuning voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij de gemeente waar zij wonen. Ga direct naar de website van de gemeente waar je in woont:

Gemeente Middelburgxx Gemeente Veerexxxx Gemeente Vlissingenxxxx
logo gemeente Veere logo gemeente Vlissingen
Telefoon:xxxxx Telefoon:xxxx Telefoon:xxxx
0118 – 675 000xxxxx 0118 – 555 444xxxx 0118 – 487 010xxxx