Zoeken

Maak je je zorgen over een kind? Heb je bijvoorbeeld een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Bij een melding beoordelen de medewerkers van Veilig Thuis of zij de Raad voor de Kinderbescherming moeten inschakelen om onderzoek te doen. De Raad voor de Kinderbescherming beschermt kinderen waarbij de ontwikkeling wordt bedreigd. De organisatie onderzoekt of het kind ernstige schade dreigt op te lopen. Kijk op www.kinderbescherming.nl voor meer informatie.