Zoeken

Reclassering Nederland werkt samen met justitie, politie en gemeenten en gevangenissen aan een veiligere samenleving. Het uiteindelijke doel van de reclassering is crimineel gedrag voorkomen en verminderen. Je moet bijvoorbeeld naar de reclassering als je een werkstraf hebt, onder toezicht staat of uit de gevangenis komt. In Zeeland is de reclassering gevestigd aan de Vrijlandstraat 33 in Middelburg.