Zoeken

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) helpt jongeren, ouders en scholen bij het voorkomen en oplossen van problemen op school. RBL pakt schoolverzuim aan en lost problemen op die een succesvolle schoolcarrière van jongeren in de weg staan.