Zoeken

RegelZorg is verantwoordelijk voor rijbewijskeuringen en Nederland. De keuringsartsen van RegelZorg werken op diverse locaties in Nederland. Tijdens een rijbewijskeuring kijkt de arts of iemand voldoet aan de wettelijke eisen. Op www.regelzorg.nl vind je meer informatie over wanneer je je rijbewijs moet keuren en waaruit de beoordeling van de keuringsarts bestaat.