Zoeken

De schoolmaatschappelijk werkers (SMW) van Maatschappelijk Werk Walcheren bieden hulp aan leerlingen die problemen ervaren op school, in de thuissituatie of op een andere manier zorgen hebben. Ook advies aan docenten in het onderwijs is iets wat SMW aanbiedt.

Wat kan een schoolmaatschappelijk werker betekenen?

Het schoolmaatschappelijk werk is een door de gemeente gefinancierde eerstelijns dienstverlening die door school, ouders en leerlingen (VO) in te zetten is om hulp te bieden in situaties waar een kind niet goed in zijn/haar vel zit. Dit kan veel oorzaken hebben en er wordt altijd breed gekeken (systeemgericht) om zaken bespreekbaar te helpen maken en oplossingen te helpen vinden. Indien nodig en in overleg, legt het schoolmaatschappelijk werk contact met gespecialiseerde hulp buiten school en helpt om de weg naar passende hulp te bewandelen.

  • Gratis advies en informatie aan leerlingen, ouders en leerkrachten.
  • Hulp aan leerlingen en/of ouders bij vragen over of problemen met opgroeien, moeilijke gebeurtenissen, omgaan met emoties, gedrag en situaties, opvoeden en/of school.
  • Gesprekken vinden plaats op een plek die fijn voelt, bijvoorbeeld op school, thuis of op kantoor.
  • Helpt de leerling met het duidelijk maken van zijn/haar eigen verhaal en brengt dit samen naar voren, bijvoorbeeld bij een overleg met ouders of instanties.
  • Indien nodig helpen we ouders en kinderen op weg naar speciale vormen van zorg.
  • Ondersteunt interne leerlingbegeleiders en leerkrachten wanneer er signalen van zorg zijn over leerlingen.

Onze werkwijze

Na aanmelding zet de schoolmaatschappelijk werker signalen, problemen, krachten en eventuele eerdere hulp op een rij en bekijkt mogelijke invloeden op de leerling. In overleg met de leerling, de ouders en de school wordt een plan van aanpak afgesproken. De schoolmaatschappelijk werker houdt rekening met iedereen: de omgeving en leefsituatie van de leerling én de ouders.

Hoe kom je bij ons terecht?

Rechtstreeks via MWW (Schoolmaatschappelijk Werk) 0118 448 844. Of via de leerkracht / intern begeleider op school.

Klik hier voor een mooi verhaal over schoolmaatschappelijk werk.