Zoeken

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van volksverzekeringen in Nederland. Je krijgt te maken met de SVB wanneer er iets in je leven gebeurt dat invloed heeft op je sociale zekerheid. De SVB keert bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget, de kinderbijslag en het AOW-pensioen uit.