Zoeken

Heb je schulden? Of leef je van een uitkering en kun je moeilijk rondkomen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de speelgoedpakketten van Speelgoedbank Zeeland. De speelgoedbank zamelt tweedehands speelgoed in voor mensen die leven in armoede. Op Walcheren verloopt de uitgifte van deze speelgoedpakketten via de Kledingbank Zeeland.