Zoeken

Stichting Hart voor de Zorg Walcheren biedt hulp aan cliënten in de zorg. De stichting zet zich in voor kwetsbare cliënten. Denk aan mensen die het financieel niet breed hebben of waarbij het netwerk ontbreekt. De hulp van Stichting Hart voor de Zorg Walcheren varieert van praktische ondersteuning tot het organiseren van activiteiten om vereenzaming tegen te gaan.