Zoeken

Stichting Leergeld Walcheren is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten. Je kunt bij Stichting Leergeld Walcheren een tegemoetkoming aanvragen voor onder andere schoolreisjes, een schoolkamp of andere schoolkosten.