Zoeken

Als je tussen de 18 en 30 jaar bent, kun je een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. Dit is een gift vanuit de overheid waarmee je bijvoorbeeld je boeken, lesgeld of reiskosten kunt betalen. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen.