Zoeken

Het Veiligheidshuis Zeeland wordt ingezet bij probleemgezinnen waarbij een gezamenlijke aanpak nodig is. Wanneer er problemen zijn op meerdere gebieden, zoals huiselijk geweld, verslaving en schulden, wordt het Veiligheidshuis Zeeland ingeschakeld. Dit is een samenwerkingsverband tussen onder andere politie, Jeugdzorg en gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.veiligheidshuiszeeland.nl.