Zoeken

Uw opgroeiende kind kan ondersteuning krijgen van meerdere professionals tegelijkertijd. Door een melding in de verwijsindex kunnen we zien welke organisaties bij uw kind(eren) betrokken zijn. Dit maakt het mogelijk om samen met deze organisaties te overleggen over wat de best mogelijke begeleiding is voor uw kind. Natuurlijk doen we dit niet voordat dit met u besproken is.

De verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij u en uw kind betrokken zijn, en wie de hulpverlener is. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van uw kind, alsook de gegevens van de maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Wat er precies aan de hand is, of waarom een hulpverlener betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.

Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De verwijsindex is goed beveiligd, zoals dat hoort volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan:
MWW
Park Veldzigt 35
4336 DR  Middelburg