Zoeken

Heb je langdurig zorg nodig? Dan krijg je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Het CIZ bepaalt of je in aanmerking komt voor deze zorg. Via www.ciz.nl kun je een aanvraag doen voor de Wlz. Heb je hier hulp bij nodig? Maatschappelijk Werk Walcheren kan je hierbij helpen.