Zoeken

Ben je niet zelfredzaam? En heb je bijvoorbeeld begeleiding of dagbesteding nodig? Dan kun je zorg aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aanvragen van zorg via de Wmo loopt via de gemeente.