Zoeken

Als je schulden hebt en het niet lukt om deze schulden af te betalen, kun je via de gemeente schuldhulpverlening krijgen. In sommige gevallen kun je de rechtbank om hulp vragen via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), oftewel wettelijke schuldhulpverlening.